Wetenschappelijk onderzoek – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.
Voor de huidige coronamaatregelen binnen onze praktijk, kijk hier.

Voor informatie over het coronavirus en actuele adviezen:  thuisarts.nl RIVM.nl of bel 0800-1351. Voor informatie en adviezen over de covidvaccinaties: zie coronavaccinatie.nl of voor het online inplannen deze site.
Informatie over coronavaccinaties bij kinderen vindt u via thuisarts.nl.

Nieuws:
Vaccinatieregistraties
Medicijnkluisjes
Marrit Zwart als praktijkondersteuner GGZ-jeugd  nieuw in de praktijk

 

 

 

 

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum doet mee aan een specifiek onderzoek en aan langdurig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder zijn de twee verder uitgewerkt.

Darmonderzoek bij Kinderen: DOK 2.0 studie

Onze praktijk doet mee aan een onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. Er wordt een test in de ontlasting onderzocht. Mogelijk kan deze test helpen het onderscheid te maken tussen onschuldige buikklachten en langdurige darmontsteking.
Langdurige buikpijn en diarree komen veel voor bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn de klachten onschuldig van aard. De huisarts kan niet gemakkelijk onderscheid maken tussen onschuldige klachten en langdurige darmontsteking, omdat de klachten op elkaar lijken. Hierdoor worden veel kinderen verwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek; dat is belastend voor de kinderen en hun ouders.

Wie kan er mee doen?
Alle kinderen van 4 tot 18 jaar met langdurige buikpijn of langdurige diarree kunnen meedoen.

Heeft u interesse?
Geef dit dan aan bij uw huisarts.

Wetenschappelijk onderzoek

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. De praktijk maakt zo wetenschappelijk onderzoek mogelijk.

Deze huisartspraktijk levert gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

Wat wordt er gedaan met de resultaten?
Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg. Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

  • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
  • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
  • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

Privacy
Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. Er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De zorggegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het AHON heeft dit vastgelegd in een privacyregeling die te vinden is op de website van het AHON: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

Bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar’). Dit formulier staat ook op de AHON-website. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Vragen over het AHON?
Bij vragen kunt per mail contact opnemen met het AHON: E-mail: ahon@umcg.nl
Of kijk op de website: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon