Praktijkondersteuner POH-GGZ jeugd – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.

Huisartsen maandag 20 september afwezig
Op maandag 20 september zijn dokter Nijhuis en dokter Verhoef afwezig in verband met een nascholing. Voor dringende zaken zal een buurpraktijk waarnemen. U kunt in dat geval contact opnemen met onze praktijk, voor overleg met de assistente. Voor minder dringende zaken verwijzen wij naar thuisarts.nl of kunt u een e-consult sturen die we weer zullen beantwoorden zodra mogelijk.

Vooraankondiging griepvaccinatie
In november zullen we weer een griepvaccinatie avond organiseren. Komt u hiervoor in aanmerking, dan ontvangt u hier in oktober bericht van. Nadere informatie volgt nog de komende weken.

Overig nieuws:
Medicijnkluisjes
Marrit Zwart als praktijkondersteuner GGZ-jeugd  nieuw in de praktijk
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

 

Voor informatie over het coronavirus en actuele adviezen:  thuisarts.nl RIVM.nl of bel 0800-1351.
Informatie over coronavaccinaties bij kinderen vindt u via thuisarts.nl.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Praktijkondersteuner POH-GGZ jeugd

Sinds juli 2021 hebben we een nieuwe medewerkster in de praktijk, Marrit Zwart. Zij komt als praktijkondersteuner GGZ jeugd ons team versterken.

Ze stelt zichzelf voor:
Mijn naam is Marrit Zwart, ik ben 55 jaar en sinds kort werkzaam als Praktijkondersteuner GGZ Jeugd binnen Huisartsenpraktijk Hallum.  Ik ben getrouwd, heb 2 volwassen kinderen en woon in Franeker. Ik werk al meer dan 25 jaar binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en heb ervaring opgedaan binnen de verschillende werkvelden met een voorkeur voor het werken met Jeugd. Ik heb mij gespecialiseerd in de GGZ als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) met een aanvullend opleiding POH GGZ. Naast mijn werk als POH GGZ Jeugd heb ik een baan als SPV binnen de crisisdienst van GGZ Friesland.

Waarom een POH GGZ Jeugd
De inzet van een POH GGZ Jeugd binnen de huisartsenpraktijk is gericht op laagdrempelige begeleiding van kinderen tot 18 jaar met psychische en psychosociale problemen. Een andere taak is efficiënt inzetten op preventie en gerichter doorverwijzen naar een specialistische zorgaanbieder als dit nodig blijkt.

Werkwijze POH GGZ Jeugd
Jeugdigen hebben altijd eerst contact met de huisarts. De huisarts beslist samen met de jeugdige welke hulp iemand nodig heeft.  Soms wordt iemand verwezen naar de POH GGZ jeugd en soms  naar de psycholoog, psychiater of een GGZ instelling.

Waarbij kan de POH GGZ Jeugd helpen?

 • Zorgen over de ontwikkeling
 • Problemen bij de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Verslavingsproblemen
 • Bedplassen (zonder medische oorzaak)
 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder medische oorzaak


Welke stappen worden gezet?

 • Probleemverheldering
 • Plan van aanpak
 • Kortdurende behandeling en/of verwijzing

Samenwerking
De POH Jeugd werkt zo nodig samen met andere zorgverleners zoals kinderpsycholoog, jeugdarts GGD, kinderarts, gespecialiseerde GGZ, school en het centrum voor jeugd en gezin.

 

Hoe een afspraak te maken bij Marrit?
Bel voor het inplannen van een afspraak bij Marrit de doktersassistente (tussen 8.00-10.00 uur) of eerst voor een terugbelverzoek met de huisarts om te kijken of een afspraak bij Marrit een goed idee zou kunnen zijn.