Praktijkondersteuner POH-GGZ jeugd – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie (27 februari t/m 3 maart) zijn dokter Nijhuis en dokter Verhoef afwezig. Een aantal dagen zal er een waarnemend huisarts in de praktijk aanwezig zijn en de overige dagen nemen de buurpraktijken waar voor dringende zaken. Als u belt naar de praktijk hoort u hoe en waar u geholpen kunt worden. Voor minder dringende zaken verwijzen we u naar thuisarts.nl of kunnen de assistentes u adviezen geven. De doktersassistentes zijn opgeleid, bevoegd en bekwaam voor het geven van medische adviezen. De apotheek is in deze periode zoals gebruikelijk geopend.

Vacature
We hebben een openstaande vacature voor een waarnemend huisarts/ HIDHA.

Verandering vergoeding medicijnen per 2023
Velen van u zijn verzekerd bij de Friesland (Zilveren Kruis). Hiervoor geldt per 2023 het 'preferentiebeleid', wat bij een aantal andere zorgverzekeringen al het geval was.  Uitleg hierover vindt u hier.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Praktijkondersteuner POH-GGZ jeugd

Sinds februari 2022 hebben we een nieuwe medewerkster in de praktijk, Marja Altenburg. Zij komt als praktijkondersteuner GGZ jeugd ons team versterken en is om de week op woensdag werkzaam in Hallum.

Waarom een POH GGZ Jeugd
De inzet van een POH GGZ Jeugd binnen de huisartsenpraktijk is gericht op laagdrempelige begeleiding van kinderen tot 18 jaar met psychische en psychosociale problemen. Een andere taak is efficiënt inzetten op preventie en gerichter doorverwijzen naar een specialistische zorgaanbieder als dit nodig blijkt.

Werkwijze POH GGZ Jeugd
Jeugdigen kunnen ofwel rechtstreeks ofwel na contact met de huisarts terecht bij de praktijkondersteuner. De huisarts en/of praktijkondersteuner beslissen samen met de jeugdige welke hulp iemand nodig heeft.  Soms wordt iemand begeleid door de POH GGZ jeugd en soms wordt hij of zij doorverwezen naar de psycholoog, psychiater of een GGZ instelling.

Waarbij kan de POH GGZ Jeugd helpen?

 • Zorgen over de ontwikkeling
 • Problemen bij de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Verslavingsproblemen
 • Bedplassen (zonder medische oorzaak)
 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder medische oorzaak

Welke stappen worden gezet?

 • Probleemverheldering
 • Plan van aanpak
 • Kortdurende behandeling en/of verwijzing

Samenwerking
De POH Jeugd werkt zo nodig samen met andere zorgverleners zoals kinderpsycholoog, jeugdarts GGD, kinderarts, gespecialiseerde GGZ, school en het centrum voor jeugd en gezin.

Hoe een afspraak te maken bij Marja?
Bel voor het inplannen van een afspraak bij Marja de doktersassistente (tussen 8.00-10.00 uur) of eerst voor een terugbelverzoek met de huisarts om te kijken of een afspraak bij Marja een goed idee zou kunnen zijn.