Inschrijven – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie (27 februari t/m 3 maart) zijn dokter Nijhuis en dokter Verhoef afwezig. Een aantal dagen zal er een waarnemend huisarts in de praktijk aanwezig zijn en de overige dagen nemen de buurpraktijken waar voor dringende zaken. Als u belt naar de praktijk hoort u hoe en waar u geholpen kunt worden. Voor minder dringende zaken verwijzen we u naar thuisarts.nl of kunnen de assistentes u adviezen geven. De doktersassistentes zijn opgeleid, bevoegd en bekwaam voor het geven van medische adviezen. De apotheek is in deze periode zoals gebruikelijk geopend.

Vacature
We hebben een openstaande vacature voor een waarnemend huisarts/ HIDHA.

Verandering vergoeding medicijnen per 2023
Velen van u zijn verzekerd bij de Friesland (Zilveren Kruis). Hiervoor geldt per 2023 het 'preferentiebeleid', wat bij een aantal andere zorgverzekeringen al het geval was.  Uitleg hierover vindt u hier.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Inschrijven

Als nieuwe patiënt (woonachtig in Hallum of Marrum) kunt u zich bij onze praktijk en apotheek inschrijven. Voordat u zich inschrijft willen we graag persoonlijk kennis met u maken tijdens een telefonisch kennismakingsconsult. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak inplannen via de assistente.

In onze huisartsenpraktijk willen wij u graag optimale medische en farmaceutische zorg bieden. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van kracht per 25 mei 2018 – is het niet meer toegestaan bepaalde persoonsgegevens via een online inschrijfformulier uit te vragen. Om uzelf bij ons in de huisartsenpraktijk in te schrijven kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Wij verzoeken u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en persoonlijk langs te brengen bij ons op de praktijk. Indien u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, dient u per persoon een inschrijfformulier in te vullen.

Mocht u de voorkeur geven aan het per post of per e-mail versturen van het inschrijfformulier naar onze huisartsenpraktijk, dan is dit – i.v.m. persoonsgegevens – op eigen risico. De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum is niet aansprakelijk voor fouten in de post- of e-mailbezorging. Bij een eerste bezoek aan de huisartsenpraktijk dient u zich te identificeren i.v.m. de identificatieplicht in de zorg.

Identificatie

Ontvangt u medische zorg, dan moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). Dit heet de identificatieplicht in de zorg. Als zorgverlener moeten wij kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom leggen wij de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie.

Wij verzoeken u daarom bij inlevering van het inschrijfformulier voor al uw gezinsleden een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Voor kinderen tot 12 jaar kunnen ouders de identificatie regelen. Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, dan verzoeken wij u samen te komen tijdens uw bezoek aan de praktijk. Kinderen van 16 jaar en ouder dienen zelf te komen om zich te identificeren.

Toestemming

Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners is van groot belang om een goede behandeling te kunnen geven, bijvoorbeeld in acute situaties. Deze gegevensuitwisseling vindt echter niet plaats zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op het inschrijfformulier kenbaar maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ikgeeftoestemming.nl

Verder is het belangrijk dat u, wanneer u zich bij ons wil inschrijven, zelf contact opneemt met uw huidige huisarts (en apotheek) om zich daar uit te schrijven en toestemming te geven voor het doorsturen van uw medisch dossier. Wanneer u het inschrijf formulier heeft ingevuld en u zich heeft afgemeld bij de vorige praktijk, duurt het ongeveer één tot twee weken voordat de uitschrijving bij uw oude huisarts en de inschrijving bij ons geregeld is. Wanneer we geen gegevens van u hebben, kunnen we geen medicatie aan u verstrekken en goede medische zorg leveren. U kunt dus niet zodra u zich bij ons inschrijft ook al medicatie bij ons bestellen of op het spreekuur komen voor medische problemen.