Medgemak app vernieuwd – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie (27 februari t/m 3 maart) zijn dokter Nijhuis en dokter Verhoef afwezig. Een aantal dagen zal er een waarnemend huisarts in de praktijk aanwezig zijn en de overige dagen nemen de buurpraktijken waar voor dringende zaken. Als u belt naar de praktijk hoort u hoe en waar u geholpen kunt worden. Voor minder dringende zaken verwijzen we u naar thuisarts.nl of kunnen de assistentes u adviezen geven. De doktersassistentes zijn opgeleid, bevoegd en bekwaam voor het geven van medische adviezen. De apotheek is in deze periode zoals gebruikelijk geopend.

Vacature
We hebben een openstaande vacature voor een waarnemend huisarts/ HIDHA.

Verandering vergoeding medicijnen per 2023
Velen van u zijn verzekerd bij de Friesland (Zilveren Kruis). Hiervoor geldt per 2023 het 'preferentiebeleid', wat bij een aantal andere zorgverzekeringen al het geval was.  Uitleg hierover vindt u hier.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Medgemak app vernieuwd

De MedGemak app is vernieuwd!

Er zijn verbeteringen doorgevoerd  op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Kies uit onderstaande twee opties:

 

Optie 1: ik maak al gebruik van de app MedGemak:  

De huidige app MedGemak is vernieuwd in een volledige nieuwe app:  MedGemak+.

Deze dient u opnieuw te installeren via uw App Store of  Google Play Store. U ontvangt een pushmelding in de oude MedGemak app 

met een activatiecode waarmee u de nieuwe app MedGemak+ koppelt. Vul  deze code in in MedGemak+. De activatiecode kunt u ook terugvinden in uw 

account op MijnGezondheid.net. Klik hiervoor rechts boven in het menu op  MijnGezondheid.net en klik op ‘mijn app koppelen’. 

 

Optie 2: ik maak nog geen gebruik van de app MedGemak:  

Indien u nog geen gebruik maakt van de app MedGemak dan dient u de  nieuwe app ‘MedGemak+’ te downloaden via uw App Store of Google Play 

Store. De app MedGemak+ is een aanvullende app op het portaal  MijnGezondheid.net. Deze app heeft vrijwel dezelfde functionaliteiten 

als het portaal, zoals online afspraak maken en medicatie herhalen. 

 

U dient de app MedGemak+ éénmalig te koppelen aan uw account op  MijnGezondheid.net. Bij het volgen van de stappen in MedGemak+ wordt er 

gevraagd om een activatiecode. Deze kunt u vinden in uw portaal op www.MijnGezondheid.net. Klink rechts boven op het menu en klik op ‘Mijn 

app koppelen’. Na het éénmalig koppelen kunt u vervolgens inloggen met  een zelfgekozen, 5-cijferige pincode. 

 

Heeft u vragen over het installeren van de app MedGemak+? 

Neem een kijkje op de ondersteuningspagina op www.mijngezondheid.net.